fbpx

English Deutsch Polski

Regulamin zakupu z hodowli Carbon Blue oraz polityka prywatności.

1. Strona internetowa dostępna pod adresem internetowym www.carbonblue.eu prowadzona jest przez Paulinę Dorotę Pasiut prowadzącą zarejestrowaną hodowlę psów rasowych Carbon Blue zrzeszoną w Związku Kynologicznym w Polsce, oddział Zielona Góra, należącym do Fédération Cynologique Internationale (FCI), posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Strumykowa 20c/9, 65-101 Zielona Góra, Polska, adres poczty elektronicznej: pasiut.paulina@gmail.com, numer telefonu: +48889100886.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów chcących przeprowadzić rezerwacje psa. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Hodowca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie strony internetowej hodowli. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Rezerwacji skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Hodowca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

3.  Klient obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej hodowli Carbon Blue w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Hodowcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Zawarcie Umowy Rezerwacji między Klientem, a Hodowcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą Formularza Zamówień na stronie hodowli.

Cena pieska uwidoczniona na stronie hodowli podana jest w euro i zawiera podatki. O łącznej cenie pieska będącego przedmiotem Rezerwacji, a także o kosztach:

– opłatach za transport – jeśli zostanie zamówiony przez Klienta,

– imienny paszport – jeśli zostanie zamówiony przez Klienta,

– rodowód exportowy – jeśli zostanie zamówiony przez Klienta,

– oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie hodowli poprzez panel messengera lub inną formę kontaktu z hodowcą wymienioną w pkt.1 Regulaminu.

5. Rezerwacja jest płatna i stanowi 100 euro (dla Polski odpowiednio 420 zł). Kwota ta po wpłacie zostanie odjęta od ceny psa przy odbiorze (tj. Zadatek)(Czyli Rezerwacja po zakupie podlega zwrotowi). W wypadku, gdy klient zrezygnuje z zakupu psa rezerwacja przepada. W sytuacji, gdy z jakiejś przyczyny Hodowca nie jest w stanie wywiązać się z Umowy Rezerwacji, Rezerwacja podlega zwrotowi do Klienta.

6. Sposoby i termin płatności za Rezerwacje: Hodowca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Rezerwacji:

Płatność przelewem na rachunek bankowy Hodowcy:

Nr konta bankowego: 06 1140 2004 0000 3002 6175 5919

Tytułem: imię pieska

Odbiorca: Paulina Pasiut, ul. Strumykowa 20c/9, 65-101 Zielona Góra, Polska

Dla przelewów zagranicznych:

numer IBAN: PL06 1140 2004 0000 3002 6175 5919

numer SWIFT (BIC): BREXPLPWMBK

Termin płatności:

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Rezerwacji.

7. Prawo odstąpienia od umowy: Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 7 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 4 Regulaminu zamówionych według specyfikacji Klienta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8. Po zawarciu umowy rezerwacji:

– ustalona jest data odbioru psa z hodowli,
– ustalane są dodatkowe koszty (np. paszport, testy zdrowia),
– transport. (Nie podpisujemy umów z firmami transportowymi. Aczkolwiek polecamy certyfikowanych przewoźników: Linora)

9. Wyprawka wliczona w cenę psa.